Els nostres serveis, la teva tranquilitat

Servei de prevenció de riscos laborals

Des de fa uns anys la Prevenció de Riscos Laborals és una obligació que totes les empreses han de complir amb l'objectiu de promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant la identificació, avaluació i control dels perills i riscos associats a un procés productiu, a més de fomentar el desenvolupament i implantació d'activitats i mesures necessàries per prevenir els riscos derivats del treball.

Ottesa Assessors, en col·laboració amb OTP (Oficina Tècnica de Prevenció) us ajudarà a complir amb tots els requisits establerts per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Oferim un servei amb solucions personalitzades; sempre en contínua comunicació i coordinació amb el client, de manera que la seva implementació no suposa cap problema en el dia a dia de l'empresa.

Cal recordar que aquesta llei ve acompanyada per un sever règim sancionador. En cas de no complir-la, l'empresa pot ser sancionada i l'empresari pot tenir responsabilitats administratives, civils i fins i tot penals.

Ottesa Assessors li ofereix un servei multidisciplinar i integral. Comptem amb tarifes planes i preus especials

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ