Programa 30 plus

Amb una dinamica i objectius molt semblants al programa Fem ocupació per a Joves, però en aquest cas adreçat a persones aturades més grans de 30 anys inscrites a l’Oficina de Treball, el programa 30 plus impulsa actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones majors de 30 anys,.

Llegeix més: Programa 30 plus

Fem ocupació per a joves

Mitjançant aquest innovador programa que promou actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves i atendre alhora les necessitats reals de les vostres empreses, en aquest cas de l’àmbit geogràfic del Segrià, podreu contractar a persones de 18 a 29 anys, en situació d’atur inscrites a l’Oficina de Treball en condicions força favorables ja que el SOC subvenciona els contractres de treball amb la totalitat del Salari Mínim Interporofessional o la part proporcional en cas de jornada parcial.

Llegeix més: Fem ocupació per a joves

Principals novetats tributàries introduïdes arran de les noves mesures de protecció al consumidor en matèria de clàusules terra

Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra. S’afegeix una nova disposició addicional quaranta-cinquena a la Llei 35/2006 de 28 de novembre, del Impost sobre la Renda de la Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

Aquesta disposició addicional té com a finalitat regular els efectes fiscals derivats de la devolució, de part de les entitats financeres, dels interessos prèviament satisfets pels contribuents com a conseqüència de les clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs concertats amb aquelles, tant si la devolució d’aquestes quantitats deriva d’un acord celebrat entre les parts com si és conseqüència d’una sentència judicial o d’un laude arbitral.

Llegeix més: Principals novetats tributàries introduïdes arran de les noves mesures de protecció al consumidor...

Hisenda fa marxa enrere i permetrà als autònoms ajornar el pagament de l’IVA

El passat dia 13 de gener l’Agència Tributària va fer pública una instrucció mitjançant la qual es comunica que els autònoms podran ajornar sense garanties deutes d’IVA i IRPF de menys de 30.000 euros durant 12 mesos i encara que hagin cobrat l’IVA. A partir d’aquesta quantitat, només si demostren que no han cobrat l’IVA, fins a 36 mesos. En el cas de les pimes, podran ajornar IVA i Societats (l’impost, no els pagaments fraccionats) si demostren que no han cobrat l’IVA i durant 6 mesos.

Llegeix més: Hisenda fa marxa enrere i permetrà als autònoms ajornar el pagament de l’IVA

Des d’aquest 2017 ja no es podrà ajornar l’IVA

Comencem l’any recordant una qüestió de força interès per a les empreses, professionals i autònoms, que rau de les nombroses mesures incloses en el Reial Decret Llei 3/2016, publicat en el BOE el dissabte dia 3 de desembre i que es concreta en la impossibilitat d’ajornar el pagament de l’IVA, tret d’excepcions justificades.

Llegeix més: Des d’aquest 2017 ja no es podrà ajornar l’IVA

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ