Gestionar les tramitacions i notificacions via electrònica, més fàcil i econòmic amb Ottesa Assessors

Des del passat dia 1 d'octubre totes les persones físiques incloses en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o del sistema especial de treballadors agraris, independentment de si tenen o no treballadors contractats, han d'estar incorporats al sistema RED (Remissió Electrònica de Dades - plataforma digital de la Seguretat Social operativa des de 2008) en el cas d'empreses amb treballadors contractats, o bé mitjançant la seu electrònica, per a empreses sense treballadors. El seu objectiu és el compliment per via electrònica de les obligacions adquirides pels autònoms amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquestes obligacions tenen a veure amb les altes, baixes, modificacions de dades, sol·licitud de prestacions, etc ...

Com a conseqüència d'aquesta obligació des del passat 1 d'octubre estaran obligats a realitzar totes les gestions amb la Seguretat Social via telemàtica i rebran totes les notificacions relacionades amb la Seguretat pel mateix canal.

¿Com donar-se d'alta al sistema RED per a autònoms o la seu electrònica?

En el cas de ser un client de Ottesa Assessors el compliment d'aquesta obligació es pot realitzar mitjançant dues vies: delegar la gestió a la nostra gestoria o bé fer-ho de manera particular a través de la pàgina web de la Seguretat Social.

La forma més senzilla i recomanable de fer-ho, ja que, entre altres avantatges, els evitarà preocupacions afegides a les pròpies de la gestió del dia a dia de l'empresa, consisteix a autoritzar Ottesa Assessors perquè gestioni totes les tramitacions i notificacions telemàtiques. En el cas d'escollir aquesta opció només cal contactar amb el departament laboral de Ottesa Assessors on l'informaran dels passos a seguir.

Si opten per gestionar aquest tràmit de manera directa la via a seguir serà a través de la pàgina web de la Seguretat Social. Per poder accedir a aquesta pàgina és necessari comptar amb alguna de les següents eines: Certificat amb la signatura digital a nom de la persona física o DNI electrònic o bé utilitzar el servei cl@ve, gestionat per la Seguretat Social

Condicions especials per als clients de Ottesa Assessors

Una vegada més, en Ottesa Assessors volem que el nostre servei sigui el més complet i eficaç amb un cost per als nostres clients el més sostenible i econòmic possible. En aquest sentit, hem establert diferents tarifes, en funció de les prestacions de servei escollides, que permetran delegar estàs tramitacions en Ottesa Assessors per un import assumible i controlable en tot moment per l'empresa.

Avantatges de la digitalització dels tràmits amb Seguretat Social

En primera instància, encara que aquesta nova obligació pugui suposar un petit esforç d'actualització, la digitalització d'aquests tràmits, fet i fet, tindrà efectes positius per a les empreses ja que facilitarà una comunicació ràpida i àgil amb l'Administració i evitarà pèrdues de temps en desplaçaments a les oficines de la Seguretat Social per a la realització d'aquests tràmits.

D'altra banda, aquest nou mètode de relació amb la SS comporta una comunicació més segura ja que les formes d'accés garanteixen la privacitat dels tràmits i no van a ser rebutjats per la Tresoreria. Així mateix, cal recordar que tots els documents acreditatius dels tràmits realitzats de forma digital a través dels sistemes XARXA i SEDESS tenen validesa legal.

 

 

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ