El Govern i les organitzacions d'autònoms ATA, UPTA i CEAT arriben a un acord gràcies al qual la quota mínima subirá 5,36€ al mes en 2019

El Govern de l'Estat i els representants de les organitzacions d'autònoms ATA, UPTA i CEAT -de moment l'organització UATAE no s'ha sumat a l'acord a expenses que es fixi una data per a l'entrada en vigor del sistema de cotització per ingressos reals- han tancat en el dia d'avui un acord positiu, en primera instància, per al col·lectiu de treballadors autònoms que estableix una pujada de 1,25% a partir de l'1 de gener fins els 944, 35 al mes; mentre que situa en el 30% el tipus de cotització. D'aquesta manera, els treballadors per compte propi hauran de pagar un total de 5, 36 € més al mes, és a dir, 64 € anuals del que s'està pagant fins ara. En contraprestació a aquest increment els autònoms rebran un major protecció

En funció d'aquest acord, que ve a ratificar el preacord de fa uns dies entre algunes de les organitzacions signants i el Ministeri de Treball els autònoms persones físiques si cotitzen per la base mínima hauràn de pagar una quota de 283,30 € al mes. Per als autònoms societaris, la base mínima s'incrementarà fins als 1.214,08 euros al mes i pagaran 364,22 euros al mes, fet que suposa 6,89 euros mensuals més (gairebé 83 euros més a l'any) que en 2018.

Els autònoms acollits a la tarifa plana pagaran una quota de 60 € al mes - ara és de 50-veuran incrementada la quota a 60 euros al mes, i es mantindran després dels 12 primers mesos les bonificacions posteriors actuals.

  Base Mínima Quota del 30%
Persones físiques 944.35€ 283,30 €
Societaris 1.214,08 € 364,22 €


L'acord signat comporta tot un seguit de millores pel que fa a contraprestacions per als autònoms com


Facilitar l'accés a l'atur per al col·lectiu de treballadors autònoms. Es augmentarà la durada de la prestació i es facilitarà l'accés. Actualment es denegava la prestació a pràcticament el 70% dels sol·licitants


Accés a la formació contínua i reciclatge professional


Contingències des del primer dia. Es podrà accedir a prestació per contingències professionals -Accident o malaltia- des del primer. D'altra banda, s'estableix que els autònoms no cotitzaran a partir del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de rebre l'alta.


Dret a sol·licitar la tarifa plana fins a dos anys després de la baixa de maternitat sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat


En aquest acord també s'ha determinat adequar la pujada de tipus i bases d'una manera escalonada, sent com ja hem dit del 30% en 2019, 303,3% l'any 2020 i 30,6% el 20121. En 2022 el tipus serà el fixat de manera definitiva.


Aquest model de cotitzacions cobrirà als autònoms per contingències comunes i professionals, per cessament d'activitat i per formació professional, generalitzant aquestes
cobertures, algunes de les quals abans només eren voluntàries.


L'acord assolit queda a l'espera de ser analitzat en la taula de diàleg social sobre Seguretat Social que se celebrarà aquesta tarda i de la qual formen part Govern, sindicats i empresaris. En aquest sentit, cal assenyalar que, en primera instància, la idea és que aquest nou sistema de cotització sigui transitori, pel fet que l'objectiu final és que els autònoms acabin cotitzant a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos reals.
 
De fet, la pujada de les bases per a l'any que es mantindrà en vigor fins que l'Administració de la Seguretat Social presenti un document amb diferents propostes per a l'establiment d'un sistema de cotització basat en ingressos reals. El Govern s'ha compromès a presentar un primer document el 31 de gener de el 2019.

 

Ottesa Assessors, més de 50 anys acompanyant i prestant un servei professional, personalitzat i competitiu als treballadors autònoms 

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ