El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que un acomiadament sense causa és improcedent i no nul

Es tracta d'un aclariment important, ja que, depenent de la qualificació, el procediment és diferent.


Els dubtes jurídiques sobre com qualificar l'acomiadament d'un treballador quan no hi ha una causa aparent sembla que s'han aclarit gràcies a la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya, dictada a finals del passat mes de desembre, que assenyala que, en aquests casos, s'ha de considerar com improcedent i no nul, com s'havia dictat en primera instància, en el Jutjat social 3 de Barcelona en aplicació del Codi Civil i de l'Organització Internacional del Treball.

Es tracta d'un aclariment important, ja que, depenent de la qualificació, el procediment és diferent. En aquest sentit, si la sortida no voluntària d'un treballador és considerada nul·la per un jutge, no hi ha dret a indemnització i l'empleat ha de ser readmès amb l'abonament dels corresponents salaris de tramitació, mentre que si és un acomiadament improcedent si cal una indemnització.

Vidal Galindo, counsel del departament de laboral d'Hogan Lovells, assenyala que el tribunal català "clarifica de forma concreta una qüestió que s'ha vingut discutint últimament, que és si un acomiadament sense causa ha de ser declarat nul o improcedent". En aquest sentit, apunta que "l'acomiadament nul per frau de llei ha desaparegut del nostre ordenament jurídic i un acomiadament sense causa és un acomiadament improcedent i no nul".

En aquest cas, l'empleat va ser acomiadat per "una baixada continuada del seu rendiment en l'exercici del seu treball, així com incompliment reiterat en les instruccions i procediments rutinaris del seu lloc de treball", com recull la carta d'acomiadament que va ser lliurada per seus superiors. No obstant això, el treballador no es va mostrar d'acord amb aquesta afirmació, va impugnar la decisió i va sol·licitar la nul·litat de l'acomiadament.

El TSJ de Catalunya va assenyalar, però, que, segons la literalitat de l'escrit, és qüestionable l'absència de concreció del mateix, independentment de si la causa és suficient per a declarar la procedència de l'acomiadament.

Font d'informació (Expansión)

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ