El límit d'exclusió de 250.000 € per als empresaris acollits al sistema de mòduls queda prorrogat per al 2018

Amb efectes a partir del dia 01/01/2018 i vigència indefinida, es prorroguen els límits quantitatius per a l’aplicació del règim d’estimació objectiva del IRPF i dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca del IVA, així com els terminis per la renuncia i revocacions a aquests mètodes i règims especials per al exercici del 2018, d’acord amb l’establert al Reial Decret Llei 20/2017 de 29 de desembre.

La magnitud que determina la exclusió del mètode d’estimació objectiva ( Mòduls ) relativa als rendiments íntegres obtinguts pel conjunt d’activitats econòmiques es fixa en 250.000 €, enlloc dels 150.000 previstos pel 2018.

El límit relatiu a les operacions per les que existeixi l’obligació d’emetre factura quan el destinatari sigui un empresari o professional queda establert en 125.000 €. Tanmateix la magnitud referida al volum de compres queda fixat en 250.000.

Els límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en el exercici 2018 es manté en els 250.000 €.

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ