Gestionar les tramitacions i notificacions via electrònica, més fàcil i econòmic amb Ottesa Assessors

Des del passat dia 1 d'octubre totes les persones físiques incloses en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o del sistema especial de treballadors agraris, independentment de si tenen o no treballadors contractats, han d'estar incorporats al sistema RED (Remissió Electrònica de Dades - plataforma digital de la Seguretat Social operativa des de 2008) en el cas d'empreses amb treballadors contractats, o bé mitjançant la seu electrònica, per a empreses sense treballadors. El seu objectiu és el compliment per via electrònica de les obligacions adquirides pels autònoms amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquestes obligacions tenen a veure amb les altes, baixes, modificacions de dades, sol·licitud de prestacions, etc ...

Com a conseqüència d'aquesta obligació des del passat 1 d'octubre estaran obligats a realitzar totes les gestions amb la Seguretat Social via telemàtica i rebran totes les notificacions relacionades amb la Seguretat pel mateix canal.

¿Com donar-se d'alta al sistema RED per a autònoms o la seu electrònica?

En el cas de ser un client de Ottesa Assessors el compliment d'aquesta obligació es pot realitzar mitjançant dues vies: delegar la gestió a la nostra gestoria o bé fer-ho de manera particular a través de la pàgina web de la Seguretat Social.

La forma més senzilla i recomanable de fer-ho, ja que, entre altres avantatges, els evitarà preocupacions afegides a les pròpies de la gestió del dia a dia de l'empresa, consisteix a autoritzar Ottesa Assessors perquè gestioni totes les tramitacions i notificacions telemàtiques. En el cas d'escollir aquesta opció només cal contactar amb el departament laboral de Ottesa Assessors on l'informaran dels passos a seguir.

Si opten per gestionar aquest tràmit de manera directa la via a seguir serà a través de la pàgina web de la Seguretat Social. Per poder accedir a aquesta pàgina és necessari comptar amb alguna de les següents eines: Certificat amb la signatura digital a nom de la persona física o DNI electrònic o bé utilitzar el servei cl@ve, gestionat per la Seguretat Social

Condicions especials per als clients de Ottesa Assessors

Una vegada més, en Ottesa Assessors volem que el nostre servei sigui el més complet i eficaç amb un cost per als nostres clients el més sostenible i econòmic possible. En aquest sentit, hem establert diferents tarifes, en funció de les prestacions de servei escollides, que permetran delegar estàs tramitacions en Ottesa Assessors per un import assumible i controlable en tot moment per l'empresa.

Avantatges de la digitalització dels tràmits amb Seguretat Social

En primera instància, encara que aquesta nova obligació pugui suposar un petit esforç d'actualització, la digitalització d'aquests tràmits, fet i fet, tindrà efectes positius per a les empreses ja que facilitarà una comunicació ràpida i àgil amb l'Administració i evitarà pèrdues de temps en desplaçaments a les oficines de la Seguretat Social per a la realització d'aquests tràmits.

D'altra banda, aquest nou mètode de relació amb la SS comporta una comunicació més segura ja que les formes d'accés garanteixen la privacitat dels tràmits i no van a ser rebutjats per la Tresoreria. Així mateix, cal recordar que tots els documents acreditatius dels tràmits realitzats de forma digital a través dels sistemes XARXA i SEDESS tenen validesa legal.

 

 

El Govern i les organitzacions d'autònoms ATA, UPTA i CEAT arriben a un acord gràcies al qual la quota mínima subirá 5,36€ al mes en 2019

El Govern de l'Estat i els representants de les organitzacions d'autònoms ATA, UPTA i CEAT -de moment l'organització UATAE no s'ha sumat a l'acord a expenses que es fixi una data per a l'entrada en vigor del sistema de cotització per ingressos reals- han tancat en el dia d'avui un acord positiu, en primera instància, per al col·lectiu de treballadors autònoms que estableix una pujada de 1,25% a partir de l'1 de gener fins els 944, 35 al mes; mentre que situa en el 30% el tipus de cotització. D'aquesta manera, els treballadors per compte propi hauran de pagar un total de 5, 36 € més al mes, és a dir, 64 € anuals del que s'està pagant fins ara. En contraprestació a aquest increment els autònoms rebran un major protecció

En funció d'aquest acord, que ve a ratificar el preacord de fa uns dies entre algunes de les organitzacions signants i el Ministeri de Treball els autònoms persones físiques si cotitzen per la base mínima hauràn de pagar una quota de 283,30 € al mes. Per als autònoms societaris, la base mínima s'incrementarà fins als 1.214,08 euros al mes i pagaran 364,22 euros al mes, fet que suposa 6,89 euros mensuals més (gairebé 83 euros més a l'any) que en 2018.

Els autònoms acollits a la tarifa plana pagaran una quota de 60 € al mes - ara és de 50-veuran incrementada la quota a 60 euros al mes, i es mantindran després dels 12 primers mesos les bonificacions posteriors actuals.

  Base Mínima Quota del 30%
Persones físiques 944.35€ 283,30 €
Societaris 1.214,08 € 364,22 €


L'acord signat comporta tot un seguit de millores pel que fa a contraprestacions per als autònoms com


Facilitar l'accés a l'atur per al col·lectiu de treballadors autònoms. Es augmentarà la durada de la prestació i es facilitarà l'accés. Actualment es denegava la prestació a pràcticament el 70% dels sol·licitants


Accés a la formació contínua i reciclatge professional


Contingències des del primer dia. Es podrà accedir a prestació per contingències professionals -Accident o malaltia- des del primer. D'altra banda, s'estableix que els autònoms no cotitzaran a partir del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de rebre l'alta.


Dret a sol·licitar la tarifa plana fins a dos anys després de la baixa de maternitat sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat


En aquest acord també s'ha determinat adequar la pujada de tipus i bases d'una manera escalonada, sent com ja hem dit del 30% en 2019, 303,3% l'any 2020 i 30,6% el 20121. En 2022 el tipus serà el fixat de manera definitiva.


Aquest model de cotitzacions cobrirà als autònoms per contingències comunes i professionals, per cessament d'activitat i per formació professional, generalitzant aquestes
cobertures, algunes de les quals abans només eren voluntàries.


L'acord assolit queda a l'espera de ser analitzat en la taula de diàleg social sobre Seguretat Social que se celebrarà aquesta tarda i de la qual formen part Govern, sindicats i empresaris. En aquest sentit, cal assenyalar que, en primera instància, la idea és que aquest nou sistema de cotització sigui transitori, pel fet que l'objectiu final és que els autònoms acabin cotitzant a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos reals.
 
De fet, la pujada de les bases per a l'any que es mantindrà en vigor fins que l'Administració de la Seguretat Social presenti un document amb diferents propostes per a l'establiment d'un sistema de cotització basat en ingressos reals. El Govern s'ha compromès a presentar un primer document el 31 de gener de el 2019.

 

Ottesa Assessors, més de 50 anys acompanyant i prestant un servei professional, personalitzat i competitiu als treballadors autònoms 

En marxa una nova campanya de la renda fins al 2 de juliol

Avui s'inicia el termini de presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2017 a través d'internet, aplicació mòbil o per telèfon i s'estendrà fins al 2 de juliol.

Aquesta nova campanya de renda es presenta amb grans novetats de caràcter tecnològic especialment per la incorporació de l'aplicació mòbil, una eina que permetrà als usuaris rebre notificacions de l'Agència Tributària, descarregar el seu esborrany i fins i tot confirmar-lo si no necessiten introduir modificacions. Per altra banda, avui també comença el termini per a sol·licitar la cita prèvia a travès del plan "Le Llamamos", un altra de les novetats d'enguany

Algunes dates d'interès

4 d'abril, esborrany de la Renta

Tret de sortida per a la presentació de l'esborrany de la renda 2017 i de les declaracions de renda i patrimoni 2017 exclusivament per Internet. A més, comença el termini per a la sol·licitud prèvia del Pla "Le Llamamos", un servei que permet que l'Administració truqui a l'usuari per presentar la seva declaració per telèfon. Això sí, els ciutadans que vulguin beneficiar-se d'aquest pla hauran de demanar cita prèvia per la web o per telèfon, i l'Agència Tributària es posarà en contacte amb l'usuari en l'hora i dia concertats.

8 de maig: Cita prèvia

Comença el termini per sol·licitar cita prèvia per a una atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària. La cita per a la presentació de l'IRPF haurà de sol·licitar per Internet, per l'aplicació web o per telèfon.

10 de maig: presentació presencial

Data en què comença l'atenció en les oficines, per a tots aquells contribuents que vulguin acudir de forma presencial a entitats col·laboradores, oficines de l'AEAT i comunitats autònomes.

27 de juny: Últim dia per a la presentació de la Renta

Último dia per a la presentació de l'IRPF amb resultat a ingressar amb domiciliació en cuenta.

29 de juny: Fi de plazo

Fin del termini per a sol·licitar cita prèvia per fer la declaració a les oficines.

2 de juliol: Data límite

Último dia de campanya per presentar la declaració de renda i patrimoni 2017 amb resultat a retornar, amb renúncia a la devolució negatiu i a ingressar amb domiciliació del primer termini. Així mateix, és també la data límit per al règim de tributació especial per l'Impost sobre la renda de no residents.

 

Accés al web de l'Agència Tributària amb tota la informació sobre la campanya

AMAT crea una nova eina de control de l'absentisme laboral a les empreses

Quan ve una crisi, l'absentisme baixa i quan les coses comencen a anar millor, puja, com les marees ", va assenyalar el passat dimarts 27 de febrer el president de Cepime, Antonio Garamendi, destacant que el 2017 els processos d'incapacitat temporal es van elevar un 6, 72%. 

En concret, amb 4,5 milions de processos d'incapacitat temporal per contingències comunes, l'absentisme laboral va tenir un cost directe per a les empreses de 6.273 milions d'euros, als quals segons la patronal de les pimes caldria sumar altres 63.863.000 d'impacte sobre el PIB pel cost d'oportunitat perdut davant la rebaixa de producció de béns i serveis.

A aquesta xifra caldria sumar-li altres 6.614.000 d'euros de la factura que generen les baixes a la Seguretat Social el que acaba provocant un impacte econòmic global de 76.000 milions d'euros lligat a l'absentisme laboral, segons les estimacions considerades per Cepime i l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball (AMAT).

El creixent volum d'absentisme equival al fet que 920.000 treballadors no haguessin acudit cap dia de l'any al seu lloc de treball. I, encara que l'efecte també es deu a la incorporació d'un major nombre d'ocupats, la proporció ve augmentant davant el més dur de la crisi. El 2013 la mitjana van ser 18,5 empleats de baixa per cada 1.000 i el 2017 la xifra va augmentar a 23.

Des Cepime i AMAT assumeixen que no és possible delimitar quin percentatge de l'absentisme és fraudulent i quin correspon a malalties o accidents reals però, preocupats per l'alça que sembla acompanyar la recuperació econòmica, han dissenyat una eina per controlar-lo.

En concret, AMAT ha creat una calculadora que permetrà a qualsevol empresari poder portar un control de l'absentisme dels seus empleats, del cost que té per a ell i l'administració, i comparar-lo amb el de la resta del país.

L'eina, que s'oferirà gratuïtament des del web de Cepime, comptarà amb tres versions en funció del nombre de detalls que es vulguin oferir. La versió bàsica ofereix un càlcul amb sol informar de l'empresa, la seva facturació, nombre d'empleats i dies de baixa.

L'anàlisi és més detallada si s'accedeix a una de les calculadores més completes que analitzen també el sector d'activitat o el conveni a què està subjecta, ha explicat en una roda de premsa Pedro Pablo Sánz, director gerent d'AMAT.

"El problema de les pimes és que no tenen departament laboral ni de recursos humans", explica Garamendi, que assevera que fins ara el de l'absentisme laboral "és un tema que se'ls escapa" però que amb aquesta eina podran mesurar.

"L'eina és fonamental. Avui tots parlem d'absentisme però calia demostrar-públicament" i quantificar-lo, ha defensat Mariano de Diego Hernández, president d'AMAT.

Per Cepime, ha explicat Garamendi, l'absentisme és un tema cabdal. Tant que consideren fonamental que la taula de negociació col·lectiva oberta amb els sindicats per negociar els salaris reculli el seu impacte en el sou variable. "Estem disposats a compartir l'estalvi" de costos que s'aconsegueixi reduint l'absentisme en forma de "més ocupació i millors sous", va asseverar el president de la patronal de pimes.

Més enllà, un i altre van defensar la necessitat que les mútues puguin donar d'alta als treballadors de baixa per qualsevol tipus de malaltia -i no només per accidents laborals, com ara- per aconseguir una major eficiència.

Mútues i empresaris es van pronunciar en aquest sentit de cara al desenvolupament del reglament del paper de les mútues, tot i que l'esperança del sector a aconseguir l'èxit és mínima ja que històricament s'ha reservat a la Seguretat Social la revisió de les baixes per contingències comunes per a evitar que les empreses pressionin a concedir altes abans que el pacient estigui recuperat.

 

Font Cinco Días

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que un acomiadament sense causa és improcedent i no nul

Es tracta d'un aclariment important, ja que, depenent de la qualificació, el procediment és diferent.


Els dubtes jurídiques sobre com qualificar l'acomiadament d'un treballador quan no hi ha una causa aparent sembla que s'han aclarit gràcies a la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya, dictada a finals del passat mes de desembre, que assenyala que, en aquests casos, s'ha de considerar com improcedent i no nul, com s'havia dictat en primera instància, en el Jutjat social 3 de Barcelona en aplicació del Codi Civil i de l'Organització Internacional del Treball.

Es tracta d'un aclariment important, ja que, depenent de la qualificació, el procediment és diferent. En aquest sentit, si la sortida no voluntària d'un treballador és considerada nul·la per un jutge, no hi ha dret a indemnització i l'empleat ha de ser readmès amb l'abonament dels corresponents salaris de tramitació, mentre que si és un acomiadament improcedent si cal una indemnització.

Vidal Galindo, counsel del departament de laboral d'Hogan Lovells, assenyala que el tribunal català "clarifica de forma concreta una qüestió que s'ha vingut discutint últimament, que és si un acomiadament sense causa ha de ser declarat nul o improcedent". En aquest sentit, apunta que "l'acomiadament nul per frau de llei ha desaparegut del nostre ordenament jurídic i un acomiadament sense causa és un acomiadament improcedent i no nul".

En aquest cas, l'empleat va ser acomiadat per "una baixada continuada del seu rendiment en l'exercici del seu treball, així com incompliment reiterat en les instruccions i procediments rutinaris del seu lloc de treball", com recull la carta d'acomiadament que va ser lliurada per seus superiors. No obstant això, el treballador no es va mostrar d'acord amb aquesta afirmació, va impugnar la decisió i va sol·licitar la nul·litat de l'acomiadament.

El TSJ de Catalunya va assenyalar, però, que, segons la literalitat de l'escrit, és qüestionable l'absència de concreció del mateix, independentment de si la causa és suficient per a declarar la procedència de l'acomiadament.

Font d'informació (Expansión)

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ